بایگانی دسته: یادداشت

احمدعلی جبارزاده

مددکاران اجتماعی متولی می خواهند نه قیم فتوی دهنده!!!

آقای عباس یزدانی
عضو هیأت مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران
سلام
مطلب جنابعالی را با عنوان “مددکاران اجتماعی ارزش وقتشان را می دانند” مورخه سی ام تیر ماه ۹۵ خواندم و از آنجاییکه بنا به دهها نشانه! مخاطب اصلی نوشته من بودم، لذا توضیحاتی جهت روشن شدن ذهن شما و سایر همکاران می دهم. جنابعالی را عضو هیئت مدیره انجمن خطاب کردم، چرا که علیرغم اینکه در پایان این نامه عنوان خود را مددکار اجتماعی گذاشته اید، اما محتوای یادداشت با چندین نشانه!! بیانگر اینست که شما به نمایندگی از انجمن و بعنوان یک عضو صحبت کرده اید. لحنتان با تمسخر و خشم و گستاخی همراه بود که مرا ترساند! نه ترس از عتاب و عقاب شما، که ترس از دیکتاتوری و خودخواهی که می خواهد در قالب قیم مابی و دلسوزی و “فقط ما می دانیم” سرنوشت، افکار و آرای دیگر مددکاران اجتماعی را چنان محدود کنید تا با اتهام بیسوادی، جرأت نقادی نداشته باشند!!! ادامه‌ی خواندن

TwitterGoogle+FacebookShare
جبارزاده۱۱۱۱۱۱

اولین قدم در آغاز بکار کلینیک های حقوق شهروندی از کجا باید باشد؟

حقوق شهروندی مبحثی است کلی نگر در یک جامعه ، که چتر آن بر سر تمامی افراد و نهادها و سازمانها باز می گردد.
پس طبیعی است که بدانیم، چنین حرکت بزرگی از عهده یک بخش محدود جامعه بر نمی آید و شروع نشده پایان خواهد گرفت. ادامه‌ی خواندن

TwitterGoogle+FacebookShare

نقش تأثیرگذار مددکار اجتماعی در جلسات مشاوره از کی وکجا شروع می شود؟

احمدعلی جبارزادهاگر ابزارهای تأثیرگذار در جلسه مشاوره را بخواهیم برشماربم با متغیرهای مختلفی روبرو خواهیم شد: علم، تجربه، خلاقیت، خودآگاهی مددکار اجتماعی، فضای فیزیکی اتاق مشاوره، پوشش و زبان و گویش مددکار و …
اما آنچه که بسیار مهم و تأثیرگذار در کار مشاوره با مراجع است، “شخصیت و منش اخلاقی مددکار اجتماعی” است که بلافاصله با ورود مراجع به اتاق مشاوره، خودآگاه یا ناخودآگاه و یا هر دو (هم خودآگاه و هم ناخود‌آگاه) مورد ارزیابی قرار می گیرد. منظور از منش اخلاقی و شخصیتِ تأثیر گذار مددکار اجتماعی در فرآیند مشاوره، در واقع چهره مثبت یا منفی، احساس آرام یا عصبی، لحن ملایم یا تند، صداقت یا فریب، قابل اطمینان بودن یا فریبکار بودن، دلسوزی یا بر حسب وظیفه کار کردن و دوست داشتنی بودن یا سرد بودن و قوی یا ضعیف بودن مددکار اجتماعی است. ادامه‌ی خواندن

TwitterGoogle+FacebookShare

بازار اعتیاد، آشفتگی در درمان اعتیاد

آرش توکلیدرجهان امروز صنعت اعتیاد در کنار صنایع پر درآمد دیگر همچون اسلحه سازی و نفت قرار گرفته است.
درمان ها با توجه سیر تاریخی آن :
به دلیل خلأهای زیاد در درمان اعتیاد، رویکرد خودیاری نیز با توجه به تجربه جوامع دیگر گسترش یافت و نهادها نیز هرکدام به نحوی به این امر تسریع بخشیدن و دستاورد آن ایجاد مراکز ترک اعتیاد میان مدت بود، درمانگران این رویکرد را بهبودیافتگان تشکیل می دهند و مشاوره هایی که به مراجعین ارائه میگردد نشأت گرفته از تجارب خود بهبود یافتگان است که در آن مداخله های انجام شده کاملاً بستگی به نظر شخص بهبود یافته دارد.
رویکرد دارو درمانی و پزشکی که تأکید اولیه این دسته بر اثر بخشی دارو بر مصرف کنندگان پرخطر و بعدها بر کل معتادان بود، بر بازار مافیای مواد مخدر تأثیر گذاشت به نحوی که تقاضای تریاک پایین آمده و گرایش به این داروها بیشتر شد. سوداگران شبکه پخش مواد دراین برهه زمانی میزان قابل توجهی از سود خود را از دست دادند، ادامه‌ی خواندن

TwitterGoogle+FacebookShare