بایگانی دسته: آسیبهای اجتماعی

نامه یک مددکار اجتماعی به دادستان در خصوص آسیبهای اجتماعی

احمدعلی جبارزادهبنام خدا
“چگونگی رویارویی دادگستری و نیروی انتظامی با آسیب های اجتماعی”
جناب آقای شاکرمی؛
دادستان محترم دادگاههای عمومی و انقلاب کرج
سلام
یکی از کلید واژه های مدیریت حوزه اجتماعی، پرداختن و توجه به آسیب های اجتماعی است. در تعریف آسیب اجتماعی همانگونه که مستحضرید، عبارتست از مجموعه اعمال و رفتارهای غیر هنجاری، غیر اخلاقی و غیر قانونی تعدادی از افراد یا گروههای جامعه که منجر به ایجاد صدمه و آسیب به فرد، خانواده یا جامعه می گردد. نگاهی مختصر به نحوه رویارویی با آسیب ها در دهه های اخیر نشان می دهد که ۱٫ ابتدا برخورد با آسیب ها بنا به شرایط جنگ و انقلاب توأم با بی توجهی بود. ۲٫ در دوره سازندگی که توجهات بیشتر بسوی زیر ساختهای اقتصادی و عمرانی بود و باز به آسیب ها کاری نداشتند. ۳٫ سالهای ۷۸ تا ۷۹ مختصر توجهی به آسیب ها شد و سپس رها گردید. ۴ . از سال ۸۶ برخورد با آسیب ها جدی شد. ادامه‌ی خواندن

TwitterGoogle+FacebookShare

پیشنهاد بی پاسخ مانده به وزیر کشور در خصوص مدیریت اجتماعی آسیب های اجتماعی

Untitled000به نام خدا

نگرشی انتقادی همراه با پیشنهاد جهت استحضار وزیر محترم کشور:

وضعیت حوزه اجتماعی و آسیب های اجتماعی کشور:

عزمی برای مدیریت حوزه اجتماعی دیده نمی شود . افزایش کمی و کیفی آسیب ها ، فقدان برنامه های جدی پیشگیرانه یا درمانی برای کنترل آسیب هاعلل آسیب ها : اگر علل آسیب های اجتماعی را در شکل کلی اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و … بدانیم اما در یک جمع بندی شفاف در مثلث تولید آسیب های اجتماعی ( مثلث سیاه) به ۳ ضلع می رسیم : ادامه‌ی خواندن

TwitterGoogle+FacebookShare