برگزاری اولین دوره آموزش نظریه ضربآهنگ منحنی طلاق در دانشگاههای گناباد

احمدعلی جبارزادهبه همت و پیشقدمی جناب آقای حسین نژاد یکی از روسای دانشگاه علمی- کاربردی گناباد، نظریه ضربآهنگ منحنی طلاق در جلسه ای متشکل از دادستانی، اساتید دانشگاهی و سایر مسئولین گناباد، مورد نقد و بررسی قرار گرفته و قرار شد تا بعنوان یک نظریه کاربردی جهت رویارویی با پدیده طلاق، ابتدا در گناباد و سپس در کل استان خراسان بکار گرفته شود. لذا در هفته های آینده جناب آقای جبارزاده بعنوان صاحب نظریه فوق الذکر در گناباد و مجموعاً استان خراسان حاضر شده و کارگاه آموزشی فوق را برای اساتید دانشگاه و سایر کارشناسان فعال در حوزه طلاق برگزار خواهند نمود. بدینوسیله و پیشاپیش از جناب آقای حسین نژاد، ریاست محترم دانشگاه، بعنوان حامی و تسهیل کننده این حرکت برای اولین بار در کشور قدردانی می گردد.

TwitterGoogle+FacebookShare

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *