پیشنهاد بی پاسخ مانده به وزیر کشور در خصوص مدیریت اجتماعی آسیب های اجتماعی

Untitled000به نام خدا

نگرشی انتقادی همراه با پیشنهاد جهت استحضار وزیر محترم کشور:

وضعیت حوزه اجتماعی و آسیب های اجتماعی کشور:

عزمی برای مدیریت حوزه اجتماعی دیده نمی شود . افزایش کمی و کیفی آسیب ها ، فقدان برنامه های جدی پیشگیرانه یا درمانی برای کنترل آسیب هاعلل آسیب ها : اگر علل آسیب های اجتماعی را در شکل کلی اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و … بدانیم اما در یک جمع بندی شفاف در مثلث تولید آسیب های اجتماعی ( مثلث سیاه) به ۳ ضلع می رسیم :
مثلث سیاه
نبود مدیران متخصص و با انگیزه
تشکیلات غیر منسجم و ضعیف
کمبود سرمایه و پول

۱- نبود یا کمبود مدیران متخصص و با انگیزه در حوزه اجتماعی. انتصاب ها بیشتر بر مبنای نسبت های فامیلی ، دوستانه و صنفی است.
۲- کمبود شدید پول : نگاه دولت ها در طول دهه های اخیر سرمایه سوزی بوده است! عدم بودجه منطقی و عدم نظارت در نحوه هزینه بودجه های اختصاص داده شده!!
۳- نبود متولی مشخص در حوزه اجتماعی : تعدد مراکز تصمیم گیری غیر هماهنگ و پراکنده کاری در سازمان ها

مثلث آبی
مدیر شایسته و متخصص

پیشنهادات:
سرمایه و پول
تشکیلات قانونی و منظم

در مثلث کنترل آسیب های اجتماعی ( مثلث آبی )

۱- انتخاب مدیران با دیدگاه شایسته سالاری و مبتنی برمدرک ، تجربه و خلاقیت مرتبط و انگیزه جدی
۲- اختصاص بودجه کافی با دید سرمایه گذاری ، نظارت مستمر بر نحوه هزینه ها

۳- شفاف سازی در معرفی سازمان متولی حوزه اجتماعی به ویژه آسیب های اجتماعی و الزام سایر نهاد های قانونی و تشکل های آزاد به عنوان زیر مجموعه سازمان متولی ، اجرای نقشه راه .

درخواست : در حد توان و ظرفیت قانونی تان کمک کنید تا مثلث سیاه بشکند و مثلث آبی شکل بگیرد.

احمدعلی جبارزاده – مددکار اجتماعی

TwitterGoogle+FacebookShare

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *