بایگانی برچسب: بهزیستی البرز

همایش البرز

بخشهایی از سخنرانی آقای جبارزاده در همایش بهزیستی استان البرز به مناسبت هفته بهزیستی

در همایش بهزیستی استان البرز که بمناسبت هفته بهزیستی برگزار گردید، یکی از سخنرانان آقای جبارزاده بودند. ایشان عنوان کردند که:
تاریخ تمدن همیشه نشان داده است که عوام و خواص در برابر هر تحول و اختراع و اکتشاف ابتدا با ترس و تردید برخورد می کردند!!
جایگزینی حمام های جدید بجای خزینه، راه اندازی مدارس اولیه بجای مکتب خانه ها، زمانیکه گالیله ثابت بودن زمین را کشف کرد، وقتی برای اولین بار می خواستند برق را در ایران جا بیندازند و بازاریان مقاومت می کردند همه و همه بیانگر ترس و مقاومت اولیه در برابر پدیده های جدیدی بود.
همین ترس و مقاومت در برابر انقلاب دبجیتالی، شبکه های اجتماعی و فضای مجازی هم دیده می شود!!!
ترساندن مردم و یا جمع کردن تکنولوژی راه حل نیست.
بالا بردن فرهنگ کاربران، اجبار دولتی به آموزش شهروندان پیش از آوردن تجهیزات به جامعه، آموزش استفاده صحیح از شبکه مجازی از مهد تا مدرسه و دانشگاه و …
از جمله مطالب سخنرانی آقای جبارراده بود.

منبع: روابط عمومی کلینیک مددکاری اجتماعی آیدا

TwitterGoogle+FacebookShare