بایگانی برچسب: حقوق شهروندی

جبارزاده۱۱۱۱۱۱

اولین قدم در آغاز بکار کلینیک های حقوق شهروندی از کجا باید باشد؟

حقوق شهروندی مبحثی است کلی نگر در یک جامعه ، که چتر آن بر سر تمامی افراد و نهادها و سازمانها باز می گردد.
پس طبیعی است که بدانیم، چنین حرکت بزرگی از عهده یک بخش محدود جامعه بر نمی آید و شروع نشده پایان خواهد گرفت. ادامه‌ی خواندن

TwitterGoogle+FacebookShare