بایگانی برچسب: سرمایه اجتماعی

نامه سرگشاده یک مددکار اجتماعی به ریاست سازمان بهزیستی کشور

احمدعلی جبارزادهنگاهی اجمالی به وجود یا فقدان سرمایه اجتماعی
در ساختار سازمان بهزیستی

جناب آقای دکتر بندپی
ریاست محترم سازمان بهریستی کشور
سلام علیکم
چرا بعد از گذر دهها سال از شکل گیری بزرگترین ساختار و سازمان اجتماعی کشور – سازمان بهزیستی- ما با یک مجموعه علمی ، تخصصی ، حرفه ای و به روز روبرو نیستیم؟!
چرا این سازمان بزرگ و حجیم که سایه خود را بر سر تمام شهرها و استانهای کشور پهن کرده است ، نتوانسته بر ساختارهای مرتبط جامعه تاثیرات موثری بگذارد؟!
چرا علیرغم وجود کارشناسان زبده و حرفه ای در درون سازمان ، ما با سیستم های سنتی و حرکتهای لاک پشتی به ارائه خدمات مشغولیم؟!
و چرا جامعه هدف همچنان وابسته می ماند؟ همچنان درگیر نیازهای اولیه خویش است؟ و تقریبا هیچ رابطه جدی غیر مالی ( آنهم در حداقل ممکن) با سازمان ندارد؟!
آرزو دارم با این سئوالات سلبی برخورد نگردد که : مگرفقط بهزیستی متولی امر است؟ مگر فقط بهزیستی در این خصوص بودجه می گیرد؟ مگر سایر سازمان ها به وظایف خود عمل می کنند؟ و مگر …؟ ادامه‌ی خواندن

TwitterGoogle+FacebookShare

روز جهانی مددکاری اجتماعی و آزاد سازی صداهای سرکوب شده

مهری فتاحییکی از عوامل مؤثر بر فرایند توسعه و رفاه جامعه میتواند تنوع و تعداد سیستم های ارایه دهنده خدمات اجتماعی و نرخ بهره مندی مردم و شهروندان از سرویس های ویژه اجتماعی با نام کلینیک های مددکاری اجتماعی باشد. این سیستم ها که در بدنه اجتماع و مولود سازمانهای دولتی هستند میتوانند نیازهای پاسخ داده نشده گروههای مختلف بخصوص جامعه هدف این سازمانها را برآورده و ضعف کارکردی آنها را تا حدی بپوشانند درکشور ما با گذشت زمان و افزایش جمعیت و نیز محدود بودن منابع کشور برای پاسخ به توقعات و نیازهای ناشی از تغییر سبک زندگی از یکسو و افزایش مشکلات و چالش های فراروی مردم و فقدان مهارتهای لازم برای مقابله و رویارویی با این چالشها و از سوی دیگر ناتوانی دولتها را در رفع این مسائل بیشترکرده و نیاز به افزایش تعداد کلینیکهای مددکاری اجتماعی متخصص برای پاسخ به نیازهایشان بیشتر احساس می شود. مددکاران اجتماعی میتوانند ایجاد کننده شرایطی باشند ادامه‌ی خواندن

TwitterGoogle+FacebookShare

جایگاه مددکاران اجتماعی در افزایش سرمایه اجتماعی

مریم عباسیفعالیتهای مددکاران اجتماعی موجب ارتقاء امنیت اجتماعی در جامعه می شود. بحث سرمایه اجتماعی برای اولین مرتبه در سال ۱۹۱۹ در مقاله‌ای توسط هنیفن از دانشگاه ویرجینیای غربی مطرح شد. سرمایهء اجتماعی مجموعه معینی از ارزشها و هنجارهای غیررسمی است که اعضاء گروهی که همکاری در میانشان مجاز است در آن سهیم هستند در واقع سرمایه اجتماعی ماده خام جامعه مدنی محسوب میشود که از تعامل های هر روزه بین افراد جامعه به وجود می آید این سرمایه به تنهایی در فرد یا ساختار جامعه نهفته نیست بلکه در فضای تعامل ها و ارتباطات اجتماعی بین افراد وجود دارد. سرمایه اجتماعی عبارت است از ارتباطات و شبکه های اجتماعی ای که می توانند حس همکاری و ادامه‌ی خواندن

TwitterGoogle+FacebookShare