بایگانی برچسب: مشاوره مددکاری اجتماعی

نقش تأثیرگذار مددکار اجتماعی در جلسات مشاوره از کی وکجا شروع می شود؟

احمدعلی جبارزادهاگر ابزارهای تأثیرگذار در جلسه مشاوره را بخواهیم برشماربم با متغیرهای مختلفی روبرو خواهیم شد: علم، تجربه، خلاقیت، خودآگاهی مددکار اجتماعی، فضای فیزیکی اتاق مشاوره، پوشش و زبان و گویش مددکار و …
اما آنچه که بسیار مهم و تأثیرگذار در کار مشاوره با مراجع است، “شخصیت و منش اخلاقی مددکار اجتماعی” است که بلافاصله با ورود مراجع به اتاق مشاوره، خودآگاه یا ناخودآگاه و یا هر دو (هم خودآگاه و هم ناخود‌آگاه) مورد ارزیابی قرار می گیرد. منظور از منش اخلاقی و شخصیتِ تأثیر گذار مددکار اجتماعی در فرآیند مشاوره، در واقع چهره مثبت یا منفی، احساس آرام یا عصبی، لحن ملایم یا تند، صداقت یا فریب، قابل اطمینان بودن یا فریبکار بودن، دلسوزی یا بر حسب وظیفه کار کردن و دوست داشتنی بودن یا سرد بودن و قوی یا ضعیف بودن مددکار اجتماعی است. ادامه‌ی خواندن

TwitterGoogle+FacebookShare