بایگانی برچسب: کارزار رسانه ای

بیانیه حسن ختام سومین کارزار رسانه ای مددکاران اجتماعی ایران

javad33مواد مخدر؛ اعتیاد؛ درمان اعتیاد؛ بهبودی؛ لغزش؛ حمایت؛ معتادان بهبودیافته؛ حمایت اجتماعی و …

*** سومین کارزار رسانه ای مددکاران اجتماعی ایران با موضوعیت ضرورت حمایت اجتماعی از معتادان بهبودیافته، با حضور و مشارکت درخور توجهی از مددکاران اجتماعی فعال در حوزه های مختلف اجتماعی اجرا شد.
*** اجرای این کارزار رسانه ای از طریق نشر همزمان یادداشتها و مقالات مربوطه، به دو زبان فارسی و انگلیسی و در ۱۲ وبسایت فعال در حوزه مددکاری اجتماعی ( شامل ۸ سایت مستقل فارسی و ۴ سایت انگلیسی از شاخه های تعدادی از سایتهای فارسی همراه ) محقق گردید.
*** در اجرای این کارزار رسانه ای، از پتانسیلهای موجود در فضای مجازی در حوزه شبکه های اجتماعی به شکل مطلوبی استفاده شد. بطوریکه مقالات و یادداشتهای مربوطه، همزمان با انتشار در سایتهای فارسی و انگلیسی همراه، بصورت گسترده ای در شبکه های اجتماعی داخلی و خارجی و خصوصاً در گروه های انگلیسی زبان مددکاری اجتماعی معتبر انتشار یافتند. ادامه‌ی خواندن

TwitterGoogle+FacebookShare

کارزار رسانه ای مددکاران اجتماعی و حمایت اجتماعی از معتادان بهبودیافته

جواد طلسچی یکتاسومین کارزار رسانه ای مددکاران اجتماعی ایران، با موضوعیت ضرورت حمایت اجتماعی از معتادان بهبودیافته برگزار می گردد.

جواد طلسچی یکتا مدیریت کلینیک مددکاری اجتماعی معراج انزلی در گفت و گو با خبرنگار افق انزلی گفت: سومین کارزار رسانه ای مددکاران اجتماعی ایران، با موضوعیت ضرورت حمایت اجتماعی از معتادان بهبودیافته، با مدیریت و رهبری وبسایت رسمی مددکاران اجتماعی ایران بزودی اجرا می گردد.

وی افزود: ما در کارزار رسانه ای در پیش رو، با ارائه یادداشتها و مقالات تخصصی، به ابعاد مختلف ضرورت درمان اجتماعی بیماران اعتیاد و همچنین حمایتهای اجتماعی موردنیاز در پروسه توانمندسازی بهبودیافتگان از چنگال اعتیاد خواهیم پرداخت. ادامه‌ی خواندن

TwitterGoogle+FacebookShare

بیانیهء حین اجرای کارزار رسانه ای مددکاران اجتماعی ایران

کارزار رسانه ای مددکاران اجتماعیکارگروه تخصصی اجرای کارزار رسانه ای مددکاران اجتماعی ایرانیان؛ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻻﯼ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﺪﺩﮐﺎﺭﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ این حرکت رسانه ای ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻓﺮﻗﻪ ، ﮔﺮﻭﻩ ﻭ ﺍﺣﺰﺍﺏ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻔﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﻮﻝ ﻭ ﻗﻮﻩ ﺍﻟﻬﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺍﻋﺘﻼﯼ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ، ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺁﺣﺎﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺗﻘﺎ و تثبیت جایگاه حرفه ای مددکاران اجتماعی ایران معرفی و اعلام می دارد . ادامه‌ی خواندن

TwitterGoogle+FacebookShare